Regulamin

SZANOWNY KLIENCIE

Przedstawiamy REGULAMIN dla umów kupna-sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego oceanlook.pl

 

REGULAMIN

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Sprzedawcą towaru za pośrednictwem sklepu internetowego Oceanlook.pl, jest firma:

OCEAN GROUP S.C.

J.ANTONIK, A.GOLUS, D.GOLUS

43-200 PSZCZYNA, PLAC DWORCOWY 1G

REGON 362979733, NIP 6381813469


Zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego Oceanlook.pl mogą dokonać, osoby fizyczne i osoby prawne (nazyzwane dalej “Kupujący” lub “Klient”) dla własnego użytku osobistego, pod warunkiem, że stosować się będą niniejszego Regulaminu.

 1. PRZEDMIOT TRANSAKCJI

2.1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu. Oceanlook.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
2.2. Wszystkie towary oferowane przez Oceanlook.pl są fabrycznie nowe i objęte dwuletnią gwarancją.

 

 1. ZAMÓWIENIA

3.1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.oceanlook.pl
3.2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych oceanlook.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
3.3. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w zamówieniu fakturę VAT.
3.4. Walutą, w której przeprowadzane są transakcje jest polski złoty – PLN/ZŁ.
3.5. Kupujący upoważnia oceanlook.pl do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.
3.6. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3.7. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.
3.8. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od oceanlook.pl jego realizacji.

3.10. Więcej o procedurze zamówienia w dziale Jak dokonać zakupu? na stronie www.oceanlook.pl.

 

 1. PŁATNOŚCI

4.1. Sklep oceanlook.pl oferuje następujące możliwe formy płatności:

 

 • Przelewem bankowym – po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Czas zapłaty wynosi 5 dni od czasu zamówienia towaru.

 

 • Za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24
 • Przy odbiorze kurierowi DPD

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5.1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od zapłaty..
5.2. W przypadku płatności przelewem, sprzedawca nie jest zobowiązany do przestrzegania terminu dostawy, jeżeli kupujący nie uiścił całkowitej opłaty za zamówienie w terminie. Okres dostawy zamówienia będzie wydłużony o czas zaksięgowania pieniędzy na koncie sklepu Oceanlook.pl.
5.3. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Kupującego.
5.5. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

6.1. Towary dostarczane są za pośrednictwem kuriera DPD.

 

 1. REKLAMACJE

 

7.1. Każdy zakupiony towar w sklepie optopro.pl jest fabrycznie nowy i jest objęty dwuletnią gwarancją od momentu wystawienia faktury VAT.
7.2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zmianami).
7.3. Kupujący jest zobowiązany do wizualnego skontrolowania towaru po jego dostawie. W przypadku gdy towar jest uszkodzony, Kupujący ma prawo do nie przyjęcia go. W tym przypadku Klient powinien niezwłocznie poinformować Sprzedającego o wadzie towaru mailowo na adres …………… Klient powinien odesłać uszkodzony towar na adres siedziby firmy OCEAN GROUP.

7.4. Gwarancja na towar wynosi 24 miesiące od dnia dostawy. Dowodem zakupu niezbędnym do otrzymania gwarancji jest paragon lub faktura.

7.5 Podstawą reklamacji jest odesłanie uszkodzonego produktu lub uszkodzonego elementu do rozpatrzenia reklamacji. Uszkodzony/wadliwy produkt będzie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad w terminie do 7dni od daty dostarczenia tego produktu do Sprzedającego.

 

 1. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 

8.1. Kupujący bez podania powodu może anulować zamówienie w ciągu 24 godzin od wysłania jej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 8.2 Nieuiszczenie opłaty za zamawiany towar w ciągu 5 dni od daty zamówienia spowoduje jego automatyczne anulowanie 8.3. Kupujący może anulować zamówienie bez opłaty za zerwanie umowy, jeżeli Sprzedający nie dotrzymał ustalonej ceny.
8.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, albo jego części, jeżeli nie jest możliwe dotrzymanie czasu dostawy z powodu niedostępności towaru lub zmiany jego ceny. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje Sprzedający będzie niezwłocznie informować Kupującego, w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
8.5. W przypadku anulowania zamówienia, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu w ciągu 15 dni, całej kwoty za zamówienie pomniejszoną o ewentualne koszty dostawy.

 

 1. ZWROTY

9.1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Kupujący, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu. Zwrot dotyczy tylko nieużywanego towaru 9.2. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt mailowy na adres: ……………….. Prosimy o wysyłanie towaru w stanie jakim został dostarczony ze wszystkimi akcesoriami, bez oznak użytkowania. Koszt zwrotu towaru obciążony jest Kupujący.
9.3. Jeżeli Sprzedawca i Kupujący nie postanowili inaczej, Kupujacy nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest towar sporządzony według osobistych wymagań lub przeznaczony tylko dla jednego kupującego (okulary korekcyjne, okulary progresywne, korekcyjne okulary przeciwsłoneczne, okulary z zabarwionymi szkłami).

.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

10.2. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek.

10.3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.oceanlook.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom.

10.4. Klient może żądać na piśmie lub drogą elektroniczną usuwania danych osobowych. Sprzedawca po otrzymaniu wniosku w terminie 7 dni spowoduje anulowanie rejestracji

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1. Zawartość stron internetowych sklepu oceanlook.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy.
11.2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę oceanlok.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).
11.3. Kolory oprawek oraz odcienie barwień soczewek okularowych wyświetlane na monitorze mają charakter orientacyjny i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych kolorów.
11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
11.5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oceanlook.pl oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.

 

Start typing and press Enter to search

Koszyk